Podravka d.d.
Komunikimet korporative dhe të marketingut

Podravka d.d.
Ante Starčevića 32
48 000 Koprivnica, Hrvatska

T +385 48 651 202
F +385 48 622 518
podravka@podravka.hr

Podravka sh.a.

Sylejman Vokshi 3/3
Prishtina
Kosovo

T +381 38 248 155
F +38138 246 644

Koncepti, planifikimi dhe dizajnimi i ueb-faqes
Burza d.o.o.

Rusanova 13, 10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 1 4818 408
E web@burza.hr
W http://web.burza.hr
 
PODRAVKA d.d., Koprivnicë, Ante Starçeviqa 32, Gjykata Tregtare në Varazhdin, MBS 010006549, OIB 18928523252, Banka Ekonomike Zagreb d.d., Zagreb, Radniçka cesta 50, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, kapitali themelor 1.566.400.660,00 kuna i paguar në tërësi, (numri i aksioneve 7.120.003, shuma nominale e aksionit 220,00 kuna, kryetar i këshillit bikëqyrës D. Štimac, kryetar i Bordit Marin Pucar, anëtarë të Bordit Ljiljana Šapina, Iva Brajević, Hrvoje Kolarić